Изменена ставка рентной платы на природный газ и изменено налогообложение благотворительных организаций

Увага. Внимание,Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статьи 165 и 252 Налогового кодекса Украины»
Законом увеличена ставка рентной платы с 20% до 70% на природный газ, передается для нужд населения.

 
Вместе с тем, при добыче газа из нововведенных скважин (после 1 августа 2014) и зарегистрированных в Государственном реестре нефтяных и газовых скважин в течение двух лет с даты внесения таких скважин в Реестр будет применяться понижающий коэффициент в размере 0,55 от предложенной ставки ренты. В этом случае ставка будет составлять 38% вместо 70%.

 
Также законом освобождены от налогообложения налогом на доходы физических лиц благотворительные организации (их филиалы, представительства), по установленному Кабинетом Министров Украины перечню, которые будут иметь право оказывать благотворительную помощь без налогообложения в любом размере гражданам, проживающим (жили) на территории проведения антитеррористической операции, а также в АР Крым и / или вынужденно покинули место проживания населенных пунктов, где проводится (проводилась) антитеррористическая операция и территорию АР Крым, и взятых на учет в органах социальной защиты населения Украины.

Законопроект зареєстровано за №2213.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статей 165 і 252
Податкового кодексу України
___________________________________

1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
1) пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктом 165.1.56 такого змісту:
“165.1.56. сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на користь:
фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція (за винятком територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження), та/або вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у територіальних структурних підрозділах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення;
фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та взяті у встановленому законодавством порядку на облік у територіальних структурних підрозділах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.”;

2) у статті 252:
у пункті 252.20 у таблиці позицію
“природний газ, що відповідає умові, визначеній у
пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів 20,00”
замінити такою позицією:
“природний газ, що відповідає умові, визначеній у
пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів 70,00”;
у пункті 252.22 доповнити таблицю такою позицією:
“Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, із свердловин, у тому числі під час дослідно-промислової експлуатації (геологічного вивчення), які внесені до Державного реєстру нафтових та газових свердловин після 1 серпня 2014 року (протягом двох років з дати внесення таких свердловин до зазначеного Реєстру) 0,55”.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців другого — п’ятого підпункту 2 пункту 1 цього Закону, які набирають чинності з 1 квітня 2015 року.