Конкурс

Конкурс з формування Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна

Комісія з формування Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави оголошує про проведення засідання конкурсної комісії з формування Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність  держави, в 2017 році по Сумській області, яке відбудеться об 11 годині 15.12.2016 року за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13 (приміщення ГУ ДФС у Сумській області ).

Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають такі документи:

  1. заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;
  2. копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;
  3. копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);
  4. довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;
  5. копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);
  6. баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Якщо суб’єкт господарювання  на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі і протягом останнього року зміни до установчого документа не вносились, завірена копія установчого документа не надається.

Документи надати в термін до 05.12.2016 за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном (0542) 685048.