Курс на евроинтеграцию

Евроинтеграция Украины 

КМУ своим постановлением от 21 мая 2014 года №501 ввел должности заместителей министров по вопросам европейской интеграции.

 

На заседании правительства было принято решение о проведении открытого отбора кандидатов на эти должности и утвержден перечень требований к кандидатам на должности заместителей министра с евроинтерграции.

Желающие, граждане Украины, могут принять участие в открытом отборе. Для этого необходимо на электронный  адрес Секретариата Кабинета Министров Украины euroint@kmu.gov.ua прислать:

  • заявление установленного образца
  • биографию (резюме)
  • заполненную анкету (см. ниже)

Последний срок подачи документов 1 июля 2014 года.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
рекомендованих кваліфікаційних характеристик для кандидатів
на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції

 ∙ наявність вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста (бажаним є навчання за кордоном, зокрема у рамках європейських студій);

∙ наявність досвіду проектної роботи;

∙ наявність досвіду ведення переговорів з європейськими партнерами, зокрема з інституціями ЄС;

∙ обізнаність з механізмами функціонування статутних органів Європейського Союзу, їх компетенцією, а також процесами ухвалення рішень у рамках ЄС;

∙ обізнаність з основами європейського права (acquis communautaire), зокрема положеннями нормативних актів ЄС (директив, регламентів, рішень) з урахуванням компетенції міністерства;

∙ знання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони;

∙ розуміння практичних методів адаптації українського законодавства до положень європейського права та його гармонізації із стандартами ЄС;

∙ вільне володіння англійською мовою.