Налоговая реформа в коалиционном соглашении

bilous«Обнародовали рабочий вариант коалиционного соглашения. Еще две недели ее будут обсуждать. Среди остальных немало внимания уделили изменениям в налоговой системе. Наша реформа позволит создать благоприятную бизнес-среду, сможем привлекать больше инвестиций, отменим карательную модель налогового контроля, уменьшим численность ДФС и прочее», — сообщает глава фискальной службы Украины Игорь Белоус в facebook.

Основные разделы налоговой реформы в рабочем варианте коалиционного соглашения:

3.1. Зменшення кількості податків до 9, які відповідатимуть своїй економічній сутності:
3.1.1. Податок на прибуток;
3.1.2. Податок на додану вартість;
3.1.3. Податок з доходів фізичних осіб;
3.1.4. Акцизний податок;
3.1.5. Рентний платіж;
3.1.6. Податок на нерухомість (в т.ч. на земельні ділянки);
3.1.7. Екологічний податок;
3.1.8. Єдиний податок ( в т.ч. фіксований сільськогосподарський податок);
3.1.9. Мито.

3.2. Забезпечення скорочення витрат часу та коштів платників податків на нарахування та сплату податків шляхом скорочення кількості та обсягів податкової звітності,
розширення можливостей безперешкодного дистанційного звітування та сплати податків (електронні сервіси);

3.3. Забезпечення прозорості та передбачуваності податкової системи за рахунок:
3.3.1. створення публічної бази виданих індивідуальних податкових консультацій (без зазначення платника);
3.3.2. законодавчого закріплення функції надання узагальнюючих податкових консультацій за Мінфіном;
3.3.3. впровадження інституту фінансової медіації;
3.3.4. запровадження процедури апеляції на рівні експертної ради з питань оподаткування при Мінфіні;
3.3.5. ліквідація корупційної складової в адмініструванні податків, в тому числі в усіх видах плати за земельні ділянки та в адмініструванні екологічного податку.

3.4. Забезпечення відповідності процедур контролю за трансфертним ціноутворенням у відповідності до принципів ОЕСР, маючи на увазі, зокрема, що такі процедури мають
справляти мінімальний вплив на витрати часу і коштів суб’єктів підприємницької діяльності без виключень;

3.5. Відмова від каральної моделі податкового контролю:
3.5.1. підвищення в два рази (з 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) значного розміру фактичного не надходження до бюджету податків, зборів,
єдиного соціального внеску та страхових внесків на пенсійне страхування для наявності ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 212‐1
КК України;
3.5.2. скасування штрафних фінансових санкцій до платників податків, які без оскарження податкового повідомлення‐рішення сплатили донараховані платежі;
3.5.3. виключення з доходної частини Державного бюджету на 2014 рік надходжень від штрафів та пені;
3.5.4. надання можливості для податкового компромісу (податкової угоди) в 2014 році та проведення податкової амністії капіталів після реформування податкової
системи шляхом одноразового добровільного декларування з 01.01.2016 року;
3.5.5. спрощення системи адміністрування при використанні реєстраторів розрахункових операцій;
3.5.6. заборона на законодавчому рівні кримінального переслідування особи за ухилення від сплати податків до остаточного узгодження податкових зобов’язань;
3.5.7. встановлення особистої фінансової відповідальності працівників податкових та митних органів за втрати, понесені суб’єктами підприємницької діяльності
незаконними діями або бездіяльністю чиновників;
3.5.8. запровадження обов’язковості видачі податкового повідомлення–рішення в разі складання акту за результатами перевірки;
3.5.9. розповсюдження дії Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на податкові органи.

3.6. Реформування податку на нерухомість з метою визначення бази оподаткування в залежності від вартості нерухомості;

3.7. Ініціювання укладення договорів про уникнення подвійного оподаткування, зокрема з країнами, які внесені до переліку офшорних зон;

3.8. Зменшення фіскального навантаження на фонд оплати праці, в тому числі, розміру єдиного соціального внеску до 18% з застосуванням запобіжника у вигляді обов’язкового збереження розміру нарахувань та відрахувань з ФОП протягом року та поступовий перерозподіл фіскального навантаження на ФОП між роботодавцем та найманою особою;

3.9. Забезпечення сплати податку з доходів фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяльності працівника, податок з доходів якого сплачується;

3.10. Суттєве зменшення чисельності Державної фіскальної служби;

3.11. Модернізація податку на прибуток:
3.11.1. розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток виходячи із сформованого згідно МСФО або П (С) БО фінансового результату у фінансовій звітності.

3.12. Реформа податку на додану вартість:
3.12.1. забезпечення адміністрування податку на додану вартість з забезпеченням прав платників податку, вчасним його відшкодуванням;
3.12.2. встановлення гарантій відшкодування ПДВ, зокрема строків такого відшкодування та відповідальність податкового органу за їх недотримання;
3.12.3. відміна положень Закону України No 1621‐VII щодо запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість (ПДВ ‐ рахунків);
3.12.4. реформування системи адміністрування податкових накладних.

Скачать полную версию рабочего варианта коалиционного соглашения можно здесь