Новые ставки на землю

агроСумской городской совет своим решением № 4562–МР от 08.07.2015 года установил плату за землю на территории города Сумы. Решение принято на основании изменений в бюджетном и налоговом законодательстве Украины.

 

Новые ставки на землю вступают в действие с 1 января 2016 года.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ LII СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 08 липня 2015 року № 4562–МР
м. Суми
Про встановлення плати за землю

на території міста Суми

 

У зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про плату за землю на території міста Суми згідно з додатком до даного рішення.
 2. Зміни до діючих договорів оренди земельних ділянок, в частині розміру орендної плати за землю, розглядати індивідуально і здійснювати за згодою сторін.
 3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.
 4. Державній податковій інспекції у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області керуватися цим рішенням у своїй роботі.
 5. Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради (Биков В.Б.) керуватися цим рішенням при підготовці проектів рішень Сумської міської ради, а також при укладанні договорів оренди земельних ділянок, рішення про надання в оренду яких було прийняте Сумською міською радою до вступу в дію цього рішення, але не виконане; строк яких подовжується у відповідності до чинного законодавства.
 6. З моменту набрання чинності цього рішення вважати таким, що втратило чинність, рішення Сумської міської ради від 13.01.2015 № 3934–МР «Про встановлення плати за землю на території міста Суми» (зі змінами).
 7. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.) оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Сумської міської ради в мережі Інтернет.
 8. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Міський голова                                                                          О.М. Лисенко

 

 

Виконавець: Биков В.Б.

 

Додаток

до рішення Сумської міської ради «Про встановлення плати за землю                   на території міста Суми»

від 08 липня 2015 року № 4562 — МР

 

Положення про встановлення плати за землю на

території міста Суми

 

Положення про встановлення плати за землю на території міста Суми (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території м. Суми.

Плата за землюобов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

 1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

 1. Платники орендної плати

2.1. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

 1. Об’єкти та база оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні та земельні ділянки надані в оренду.

3.2. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

 1. Ставки земельного податку за земельні ділянки

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, в тому числі для сільськогосподарських угідь, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб справляється у розмірі              3 відсотків від суми земельного податку, обчисленого відповідно до              п. 4.1. цього Положення.

4.3. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до п. 4.1. цього Положення.

4.4. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості, які надані для виробництва алкогольних, слабоалкогольних та прохолоджувальних напоїв, справляється у розмірі 1,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

4.5. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель транспорту, які надані для автотехобслуговування та ремонту автомобілів, справляється у розмірі 1,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

4.6. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування будівель торгівлі справляється у розмірі 1,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

4.7. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів харчування, справляється у розмірі 1,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

4.8. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, справляється у розмірі 1,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

4.9. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я, справляється у подвійному розмірі податку, обчисленого відповідно до п. 4.1. цього Положення.

4.10. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови або земель транспорту, які надані для торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стислим газом для автотранспорту справляється у трьохкратному розмірі податку, обчисленого відповідно до п. 4.1. цього Положення.

4.11. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ справляється у трьохкратному розмірі податку, обчисленого відповідно до п. 4.1. цього Положення.

4.12. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель зв’язку, які надані для будівництва та обслуговування об’єктів мобільного, супутникового зв’язку та кабельного телебачення справляється у трьохкратному розмірі податку, обчисленого відповідно до п. 4.1. цього Положення.

4.13. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови або земель транспорту, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) під автостоянками встановлюється у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

4.14. При здійсненні суб’єктом господарювання декількох видів господарської діяльності встановлюється загальна ставка земельного податку, що дорівнює розміру найбільшої із ставок

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

5.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України.

5.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

5.3. Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

5.4. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

5.5. Підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, — за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву.

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

6.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

 1. Орендна плата

7.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

7.2. Розмір орендної плати за земельні ділянки, встановлюється у відсотку від нормативної грошової оцінки відповідно до таблиці:

Розміри відсотків від грошової оцінки землі, що застосовуються для обчислення орендної плати за користування земельними ділянками

на території м. Суми

з/п

Функціональне використання землі Розмір відсотків
  Для об’єктів, що знаходяться на землях житлової та громадської забудови:
1. Об’єкти житлової забудови:

—         для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

—         для колективного житлового будівництва;

—         для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання;

—         для будівництва індивідуальних гаражів;

—         для колективного гаражного будівництва;

—         для іншої житлової забудови

3,0
2. Об’єкти громадської забудови:  
2.1. Об’єкти громадського призначення:  
—         для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування;

—         для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти та науки;

—         для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я, та соціальної допомоги;

—         для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій;

—         для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування;

—         для будівництва та обслуговування закладів громадського харчування;

—         для будівництва та обслуговування об’єктів у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту;

—         для будівництва та обслуговування адміністративних приміщень об’єктів громадського призначення;

—         для будівництва та обслуговування складських приміщень об’єктів громадського призначення для зберігання майна в некомерційних цілях;

—         для інших об’єктів громадського призначення.

3,0
2.2. Об’єкти комерційного використання:
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі:
2.2.1 —         магазини для роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами; 4,0
2.2.2 —         торгівля поліграфічною продукцією, печатною продукцією засобів масової інформації (газети, журнали тощо); 3,0
2.2.3 —         торгівля ювелірними виробами із дорогоцінних металів; 5,0
2.2.4 —         торгівля із тимчасових споруд; 12,0
2.2.5 —         складське господарство для оптової та роздрібної торгівлі та зберігання майна, продукції для її здійснення; надання послуг по зберіганню продукції та майна; 3,0
2.2.6 —         приватні аптеки; 4,0
2.2.7 —         торгівля чорними та кольоровими металами, вторинною сировиною. 3,0
Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування:
2.2.8 —         туристичні агентства, бюро подорожей; 3,0
2.2.9 —         готелі; 4,0
2.2.10 —         ресторани, кафе, бари, нічні клуби; 6,0
2.2.11 —         їдальні; 3,0
2.2.12 —         літні майданчики. 8,0
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування та надання різних послуг:
2.2.13 —         пошиття та ремонт одягу, взуття, хімчистка, пральні, ремонт побутової техніки, тощо; 3,0
2.2.14 —         ремонт та виготовлення ювелірних виробів; 5,0
2.2.15 —         фотоательє, фотосалони, фотостудії; 4,0
2.2.16 —         салони молодят, салони краси; 4,0
2.2.17 —         ломбарди, інтернет-кафе; 6,0
2.2.18 —         дрібний ремонт взуття, одягу та годинників; 3,0
2.2.19 —         лазні, сауни; 7,0
2.2.20 —         бюро обрядових послуг; 5,0
2.2.21 —         офіси та адміністративні приміщення для надання всіх видів юридичних, та інформаційних послуг, в тому числі експертних та страхових; для здійснення бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, операцій з нерухомістю, рекламою тощо (нотаріальні, адвокатські контори, контори юридичної консультації, страхові компанії, рекламні агентства, приватні проектно-вишукувальні роботи тощо); 4,0
2.2.22 —         автотехобслуговування та ремонт автомобілів; 4,0
2.2.23 —         платні автостоянки; 4,0
2.2.24 —         приватні лікувальні, оздоровчі заклади; 3,0
2.2.25 —         приватні фітнес клуби, тренажерні зали, інші спортивні зали. 3,0
2.2.26 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 8,0
2.2.27 Для будівництва та обслуговування будівель приватних закладів, споруд освіти та науки, культурно-просвітницького обслуговування; 4,0
2.2.28 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури; 3,0
2.2.29 Для будівництва та обслуговування будівель приватних видавництв газет, журналів тощо; 4,0
2.2.30 Для інших об’єктів комерційного використання. 4,0
  Об’єкти, що знаходяться на землях промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
3. Об’єкти промисловості:
3.1. Для розміщення та експлуатації   основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами; 3,0
3.2. Для розміщення та експлуатації   основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствам переробної, машинобудівної, хімічної, деревопереробної промисловості, металургії та оброблення металу, переробки та утилізації чорних та кольорових металів, вторинної сировини; виготовлення меблів та столярної продукції, легкої, поліграфічної та іншої промисловості, виробництво продуктів харчування та товарів широкого вжитку, в т.ч: 3,0
3.2.1 —         виробництво алкогольних, слабоалкогольних та прохолоджувальних напоїв; 5,0
3.3. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств; 3,0
3.4. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води); 3,0
3.5. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд , призначених для автотехобслуговування та ремонту автомобілів об’єктів промисловості 3,0
3.6. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних складських приміщень об’єктів промисловості для зберігання майна в некомерційних цілях; 3,0
3.7. Для будівництва та обслуговування адміністративних приміщень об’єктів промисловості; 3,0
3.8. Для інших об’єктів промисловості 3,0
3.9. Об’єкти комерційного використання на землях промисловості:
3.9.1 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд , призначених для автотехобслуговування та ремонту автомобілів в комерційних цілях; 4,0
3.9.2 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд пунктів прийому та торгівлі брухту чорних та кольорових металів, вторинної сировини; 3,0
3.9.3 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних складських приміщень для комерційного використання; 3,0
3.9.4 Для будівництва та обслуговування офісів та адміністративних приміщень об’єктів комерційного використання. 4,0
3.9.5 Для інших об’єктів комерційного використання 3,0
4 Об’єкти транспорту:
4.1. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного, автомобільного, трубопровідного, повітряного транспорту, міського електротранспорту; 3,0
4.2. Для розміщення та експлуатації автостоянок громадського призначення, кооперативних автостоянок для зберігання особистих транспортних засобів громадян та автостоянок підприємств в некомерційних цілях; 3,0
4.3. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних складських приміщень об’єктів транспорту для зберігання майна в некомерційних цілях; 3,0
4.4. Для будівництва та обслуговування адміністративних приміщень об’єктів транспорту; 3,0
4.5. Для інших об’єктів транспорту 3,0
4.6. Об’єкти комерційного використання на землях транспорту:
4.6.1 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд , призначених для автотехобслуговування та ремонту автомобілів в комерційних цілях; 4,0
4.6.2 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд для торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стислим газом для автотранспорту; 10,0
4.6.3 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних складських приміщень для комерційного використання; 3,0
4.6.4 Для будівництва та обслуговування офісів та адміністративних приміщень об’єктів комерційного використання; 4,0
4.6.5 Для інших об’єктів комерційного використання. 4,0
5. Об’єкти зв’язку:  
5.1. Для будівництва та обслуговування будівель та споруд телекомунікацій, мобільного, супутникового зв’язку тощо в некомерційних цілях; 3,0
5.2. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних складських приміщень об’єктів зв’язку для зберігання майна в некомерційних цілях; 3,0
5.3. Для будівництва та обслуговування адміністративних приміщень об’єктів зв’язку; 3,0
5.4. Для інших об’єктів зв’язку. 3,0
5.5. Об’єкти комерційного використання на землях зв’язку:
5.5.1 Для будівництва та обслуговування будівель та споруд телекомунікацій, мобільного, супутникового зв’язку тощо в комерційних цілях; 12,0
5.5.2 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних складських приміщень для комерційного використання; 3,0
5.5.3 Для будівництва та обслуговування офісів та адміністративних приміщень комерційного використання; 4,0
5.5.4 Для інших об’єктів комерційного використання. 4,0
6. Об’єкти енергетики: 3,0
7. Об’єкти іншого призначення 3,0
8. Об’єкти, що знаходяться на землях інших цільових   призначень:

—         для ведення особистого селянського господарства, індивідуального та колективного садівництва та городництва, сінокосіння та випасання худоби тощо

 

3,0

 

7.3. Орендна плата за земельні ділянки на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів, справляється у розмірі 4,0 відсотків від нормативної грошової оцінки землі із застосуванням таких коефіцієнтів:

7.3.1. міжнародного значення — 7,5;

7.3.2. загальнодержавного значення — 3,75;

7.3.3. місцевого значення — 1,5.

7.4. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 1. Податковий період

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 1. Порядок обчислення та строк сплати плати за землю

9.1. Плата за землю зараховується 100 % до міського бюджету згідно з положенням Бюджетного кодексу України.

9.2. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю відповідно до статей 285-288 Податкового кодексу України.

 1. Контроль

10.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється Державною податковою інспекцією у м. Сумах.

 1. 11. Відповідальність

11.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати плати за землю до міського бюджету покладається на платників відповідно до Податкового кодексу України.

 

 

 

 

Міський голова                                                                           О.М. Лисенко

 

 

Виконавець: Биков В.Б.