Объявлена частичная мобилизация

Закон для АТО На сайте Верховной Рады опубликован Закон Украины «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію».Этим Законом утвержден Указ Президента Украины «Про часткову мобілізацію»

Текст этих документов и кого считать военнообязанным читайте ниже

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про затвердження Указу Президента України

«Про часткову мобілізацію»

 

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

 

1. Затвердити Указ Президента України від 21 липня 2014 року № 607 «Про часткову мобілізацію».

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова

Верховної Ради України

————-

 

 Указ Президента України

Про часткову мобілізацію

У зв’язку з поширенням проявів тероризму на території України, що призводять до загибелі мирного населення, військовослужбовців і працівників військових формувань та правоохоронних органів України у східних регіонах держави, концентрацією угруповань військ (сил) зі значним наступальним потенціалом на території Російської Федерації поблизу державного кордону України, загрозою нападу, небезпекою державній незалежності України, з метою забезпечення оборони держави, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно                   до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України

п о с т а н о в л я ю:

 

1. Оголосити та провести часткову мобілізацію (далі – мобілізація).

 

2. Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

 

3. Мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності цим Указом.

 

4. Призов військовозобов’язаних, резервістів та поставку транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву.

5. Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності організувати та забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

2) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

6. Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України забезпечити інформування членів сімей військовослужбовців і працівників військових формувань, правоохоронних органів України, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, з питань проходження ними служби, вжити заходів щодо унеможливлення розголошення інформації з обмеженим доступом.

 

7. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних з оголошенням та проведенням часткової мобілізації.

 

8. Цей Указ набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.

 

 

 

Президент України                                                            П.ПОРОШЕНКО

 

 

Кто же такой «військовозобов’язаний»? Этот термин встречается в тексте Указа Президента.

Разъяснения можно почерпнуть из закона Украины про общую воинскую обязанность  и воинскую службу.

Вот краткая вытяжка из этих документов.

 

Закон України Про загальний військовий обов’язок і військову службу
Стаття 28. Граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі. Розряди запасу

 

Стаття 28. Граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі. Розряди запасу

1. Запас вiйськовозобов’язаних подiляється на два розряди. Розряди встановлюються залежно вiд вiку вiйськовозобов’язаних, якi перебувають в запасi.
Граничний вiк перебування в запасi другого розряду є граничним вiком перебування в запасi взагалi.
2. Солдати i матроси, сержанти i старшини, прапорщики i мiчмани, якi перебувають у запасi, подiляються на розряди за вiком:
а) у запасi першого розряду — до 35 рокiв;
б) у запасi другого розряду:
солдати, матроси, сержанти i старшини — до 40 рокiв;
прапорщики i мiчмани — до 50 рокiв.
3. Офiцери, якi перебувають у запасi, подiляються на розряди за вiком:
а) у запасi першого розряду:
молодшi офiцери — до 45 рокiв;
старшi офiцери:
майор (капiтан 3 рангу), пiдполковник (капiтан 2 рангу) — до 50 рокiв;
полковник (капiтан 1 рангу) — до 55 рокiв;
вищi офiцери — до 60 рокiв;
б) у запасi другого розряду:
молодшi офiцери — до 50 рокiв;
старшi офiцери:
майор (капiтан 3 рангу), пiдполковник (капiтан 2 рангу) — до 55 рокiв;
полковник (капiтан 1 рангу) — до 60 рокiв;
вищi офiцери — до 65 рокiв.
4. Вiйськовозобов’язанi-жiнки незалежно вiд присвоєних їм вiйськових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вiк перебування їх у запасi встановлюється: для прапорщикiв, мiчманiв i осiб офiцерського складу — 50 рокiв, для iнших вiйськовозобов’язаних-жiнок — 45 рокiв.

 

 

Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

1. Громадяни, звiльненi з вiйськової служби, а також звiльненi вiд призову на строкову вiйськову службу (крiм виключених з вiйськового облiку), зараховуються в запас.
2. Запас подiляється на першу i другу категорiї.
До запасу першої категорiї належать вiйськовозобов’язанi, якi проходили вiйськову службу та одержали пiд час її проходження вiйськово-облiкову спецiальнiсть.
До запасу другої категорiї належать вiйськовозобов’язанi, якi не одержали вiйськово-облiкової спецiальностi пiд час проходження вiйськової служби або не призивалися на вiйськову службу чи проходили її в iнженерно-технiчних частинах, а також вiйськовозобов’язанi-жiнки.
Вiйськовозобов’язанi, зарахованi в запас другої категорiї, в разi одержання пiд час перебування в запасi вiйськово-облiкової спецiальностi на навчальних зборах або за вiдповiдною цивiльною професiєю переводяться до запасу першої категорiї.
3. Вiйськовозобов’язанi, переведенi в запас за станом здоров’я без проходження вiйськової служби, в разi визнання їх до 25 рокiв придатними до вiйськової служби, знову стають на облiк як призовники та пiдлягають призову на строкову вiйськову службу на загальних пiдставах.