О изменении базы налога на недвижимость в Сумах

АрендаСессия городского совета 28 января 2015 года внесла изменение в своё решение о базе налогообложения на недвижимое имущество, отличное от земельного участка принятое 13 января 2015 года №3931-МР.


Согласно решения Сумского горсовета от 28 января 2015 года №3986-МР льготная площадь для квартир увеличена до 80 кв.м для жилого дома до 140 кв.м. В случае одновременного владения и квартирой и домом, не облагаемая налогом площадь составляет 210 кв.м
Льготы не распространяется на объекты, которые используются для получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, используются для предпринимательской деятельности).
Льготы действуют в течении бюджетного года.

Полный текст решения сессии Сумского городского совета от 28 января 2015 года №3986-МР.

—————

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ XLVII СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 28 січня 2015 року № 3986 – МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 13 січня 2015 року № 3931 – МР
«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Суми»

Відповідно до підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Внести зміни до Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 13 січня 2015 року № 3931 – МР, а саме:

1.1. Підпункт 4.1. пункту 4 викласти в новій редакції:
«4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 80 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 140 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 210 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).».

1.2. Підпункт 4.2. пункту 4 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
«Пільги з податку, що сплачується на території міста з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
а) об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, визначеної підпунктом 4.1. пункту 4 цього Положення;
б) об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Якщо право на пільгу по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, у платника податку виникає в 2015 році, то він звільняється від сплати податку з 01.01.2015. Пільга діє в межах бюджетного року.».

1.3. Абзац третій підпункту 4.3. пункту 4 викласти в новій редакції:
«Органи місцевого самоврядування подають до органу ДФС у Сумській області відомості стосовно наданих пільг по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості:
1) у 2015 році:

  • по юридичних особах, фізичних особах – підприємцях до 1 червня поточного року;
  • по фізичних особах — по мірі надходження звернень (заяв).

2) у 2016 році:

  • по юридичних особах, фізичних особах – підприємцях до 1 лютого поточного року;
  • по фізичних особах — по мірі надходження звернень (заяв).».

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2015.
3. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Волонтирця В.М.

Міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.