О увеличении возраста военнообязаных

Увага. Внимание, Налоговый кодексВерховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 28 Закона Украины » О воинской обязанности и военной службе«

Законом увеличен возраст военнообязанных, находящихся в запасе второго разряда и имеют воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, а также младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет, высшего офицерского состава до 65 лет.

Полный текст закона приведен ниже.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до статті 28 Закону України

“Про військовий обов’язок і військову службу”
_________________________________________

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до статті 28 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38,              ст. 324; 2011 р., № 31, ст. 303, № 45, ст. 487; із змінами, внесеними Законом України від 27 березня 2014 року № 1169-VII) такі зміни:

у пункті “2” частини другої цифри “50” замінити цифрами “60”;

пункт “2” частини третьої викласти в такій редакції:

“2) другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;

вищий офіцерський склад — до 65 років”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

          

    Голова
Верховної Ради

       України