Предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе

Закон для АТО

Сегодня, 13.08.2014, вступает в силу Закон Украины, которым очередной раз повышен предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе

 

После вступления в силу данного закона срок увеличен для прапорщиков и мичманов, младших офицеров в запасе второго разряда до 60 лет, для высших офицеров до 65 лет

 

Полный текст закона

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести до статті 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 746) такі зміни:

 

у пункті 2 частини другої цифри «50» замінити цифрами «60»;

 

пункт 2 частини третьої викласти в такій редакції:

 

«2) другий розряд:

 

молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;

 

вищий офіцерський склад — до 65 років».

 

II. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 
22 липня 2014 року 
№ 1604-VII