Утвержден Порядок предоставления информации из Госреестра физических лиц

reestrУтвержден Порядок предоставления информации из Госреестра физических лиц — плательщиков налогов о наличии доходов и источника их получения физлицами, предоставляющими соцуслуги
Вступил в силу приказ Минсоцполитики от 08.05.2015 N 492/497, которым утвержден Порядок предоставления Государственной фискальной службой информации из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов о наличии доходов и источника их получения физическими лицами, предоставляющими социальные услуги.

Данный Порядок был утвержден в соответствии с п. 6-1 Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги, утвержденного.

Сторонами обмена информацией согласно указанному Порядкуявляются Минсоцполитики и ГФС. Администраторами обмена, которые обеспечивают и осуществляют техническое сопровождение процедуры подачи запросов и получения ответов, являются государственное предприятие «Информационно-вычислительный центр Минсоцполитики» и ГФС.

Согласно Порядку Минсоцполитики ежеквартально формирует запрос и подает его в ГФС через ИВЦ Минсоцполитики. ГФС предоставляет ответ на запрос Минсоцполитики через ИВЦ Минсоцполитики исключительно в электронной форме с использованием средств технической и криптографической защиты информации в соответствии с требованиями законодательства по вопросам защиты информации в течение пяти рабочих дней со дня получения такого запроса.

 

Приводим текст приказа и порядок передачи информации

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.05.2015 м. Київ N 492/497

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 травня 2015 р. за N 594/27039

Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про наявність доходів та джерела їх отримання фізичними особами, які надають соціальні послуги

Відповідно до пункту 6 1 Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 558 (зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити Порядок надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про наявність доходів та джерела їх отримання фізичними особами, які надають соціальні послуги, що додається.
 2. Визначити сторонами обміну інформацією Міністерство соціальної політики України та Державну фіскальну службу України.

Визначити адміністраторами обміну, які забезпечують та здійснюють технічне супроводження процедури подання запитів та отримання відповідей, державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» та Державну фіскальну службу України.

 1. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України (Суліма О. В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

 

Міністр соціальної
політики України
П. Розенко
Міністр фінансів України Н. Яресько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України
08 травня 2015 року N 492/497

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 травня 2015 р. за N 594/27039

ПОРЯДОК
надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про наявність доходів та джерела їх отримання фізичними особами, які надають соціальні послуги

I. Загальні положення

 1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків щодо наявності доходів та джерел їх отримання фізичними особами відповідно до пункту 6 1 Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 558 (далі — Порядок призначення).
 2. Цей Порядок регламентує обмін інформацією між Міністерством соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики України) та Державною фіскальною службою України (далі — ДФС), правила складання та подання Мінсоцполітики України запитів на отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (далі — ДРФО) про наявність доходів та джерела їх отримання фізичними особами, які надають соціальні послуги.
 3. Структура, формат відомостей, що наведені у пункті 2 глави 1 та пункті 2 глави 2 розділу III цього Порядку, форма журналу обліку запитів та відповідей, вимоги захисту інформації та порядок взаємодії інформаційних систем визначаються спільно Мінсоцполітики України та ДФС і оформлюються протоколами обміну інформацією, підготовленими відповідно до цього Порядку.

II. Регламент обміну інформацією між Мінсоцполітики України та ДФС

 1. Мінсоцполітики України надає запити до ДФС через державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» (далі — ІОЦ Мінсоцполітики) виключно в електронній формі з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.
 2. ІОЦ Мінсоцполітики та ДФС реєструють запити та відповіді на запити у журналах обліку запитів та відповідей на запити.
 3. На запит та відповідь накладається електронний цифровий підпис уповноваженою особою органу, який надає такий запит або відповідь (далі — уповноважена особа). Уповноважені особи визначаються наказом керівника ІОЦ Мінсоцполітики та/або наказом керівника ДФС.
 4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів від дня виникнення цих обставин.

III. Порядок формування запиту та відповіді

1. Порядок формування запиту

 1. Мінсоцполітики України щокварталу формує запит та подає його до ДФС через ІОЦ Мінсоцполітики. Запит може містити інформацію щодо однієї або декількох фізичних осіб.
 2. Запит обов’язково має містити такі відомості:

код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ) структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради (далі — орган соціального захисту населення), який ініціював запит;

найменування органу соціального захисту населення;

реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для особи, яка має відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

місце реєстрації (проживання) фізичної особи (область, район області, населений пункт, тип вулиці, назва вулиці, номер будинку, корпусу (за наявності) і квартири (за наявності));

період, за який запитується інформація (визначається відповідно до пункту 6 1 Порядку призначення).

 1. Запит може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про особу та визначаються спільно Мінсоцполітики України та ДФС відповідно до пункту 3 розділу I цього Порядку.

2. Порядок надання відповіді на запит

 1. ДФС надає відповідь на запит Мінсоцполітики України через ІОЦ Мінсоцполітики виключно в електронній формі з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту.
 2. Відповідь обов’язково має містити такі відомості:

реєстраційний номер та дату відповіді на запит;

номер та дату (число, місяць, рік) запиту, на який надається відповідь;

найменування органу соціального захисту населення, який ініціював запит;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

результат проведеної перевірки щодо відсутності даних про доходи фізичної особи;

інформацію про джерела доходів кожної окремої фізичної особи у розрізі ознак доходів або ознаку наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності (якщо перевіркою встановлено наявність даних про доходи).

 1. Відповідь на запит може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про особу та визначаються спільно Мінсоцполітики України та ДФС відповідно до пункту 3 розділу I цього Порядку.
 2. Перевірка щодо наявності у фізичної особи доходів у Державному реєстрі не проводиться, якщо: в запиті вказано недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків або із вказаними у запиті серією та номером паспорта фізична особа не перебуває на обліку в ДРФО; реєстраційний номер облікової картки платника податків закрито або фізичну особу за вказаними у запиті серією та номером паспорта знято з обліку в ДРФО; реєстраційні дані щодо фізичної особи, зазначені у запиті, не відповідають інформації, яка наявна у ДРФО; незаповнені або некоректно заповнені поля; неправильно вказано період, за який запитується інформація; у запиті надійшло більше одного запису щодо однієї фізичної особи.
 3. У разі якщо відповідь, що надійшла від ДФС до ІОЦ Мінсоцполітики, пошкоджена, її структура не відповідає структурі, затвердженій Протоколом згідно з пунктом 3 розділу I цього Порядку, або виявлено порушення вимог щодо накладання на відповідь електронного цифрового підпису, ІОЦ Мінсоцполітики в електронній формі інформує про це ДФС. ДФС протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення від ІОЦ Мінсоцполітики, зобов’язана надати коректно сформований файл на заміну раніше наданого.
 4. Відхилення запиту здійснюється згідно з Типовим порядком здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1453.

IV. Захист інформації при інформаційному обміні

 1. При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.
 2. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами соціального захисту населення виключно з метою реалізації механізму призначення фізичним особам, які надають соціальні послуги, компенсаційних виплат і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

 

Начальник Управління у справах
людей похилого віку та надання
соціальних послуг Міністерства
соціальної політики України
О. В. Суліма
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України
М. О. Чмерук