Электронные сервисы для налогоплательщиков в системе электронного администрирования НДС

zvit-penГосударственной фискальной службой Украины внедрен ряд сервисов по получению информации из системы электронного администрирования НДС. Предоставляем перечень сервисов и электронных форматов.

J/F1300103 — Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних;
J/F1400103 — Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (надається як на вказану дату, так і в розрізі контрагентів із зазначенням дати на номеру документа та суми податку);
J/F1301204 — Запит щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
J/F1401204 — Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ;
J/F1301301 — Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ;
J/F1401301 — Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення , на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних;
J/F1301401 — Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних;
J/F1401401 — Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (надається по виданих податковим накладним та розрахункам коригування зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації за запитуваний період);
J/F1301901 — Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ;
J/F1401901 — Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ.