09-10-2007

Щодо оподаткування благодійної (в тому числі матеріальної) допомоги

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <…> щодо оподаткування благодійної (в тому числі матеріальної) допомоги і листом від 24.09.2007 р. N 11620/5/17-0716 повідомила наступне.

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України від 22 травня 2003 року N 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон), яким регулюється оподаткування доходів фізичних осіб і яким встановлено (п. 1.3 ст. 1), що доходом фізичних осіб з джерел на території України є будь-який дохід, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного оподатковуваного періоду, до якого, зокрема відноситься і благодійна допомога (пп. "и" п. 1.3 ст. 1).
Згідно із пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються (тобто не підлягають відображенню в його річній податковій декларації) суми державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом.
Оподаткування нецільової благодійної, в тому числі матеріальної допомоги регулюється пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону, відповідно до якого не підлягає включенню до оподатковуваного доходу платника податку сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, яка надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного рівня доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 (у 2007 році - 740 грн.), за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 цього Закону.
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.
У всіх випадках виплати нецільової благодійної, в тому числі матеріальної допомоги, у розмірах, що не перевищує у 2007 році 740 грн. на рік зазначеній у вашому листі категорії громадян, незалежно провадилась така виплата колишнім працедавцем чи іншою особою - не працедавцем, така допомога не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб у джерела виплати.
Оскільки встановлені цим Законом застереження щодо одержання податкової соціальної пільги стосуються тільки розміру заробітної плати, то у непрацюючих громадян, в тому числі і пенсіонерів, які не одержують заробітну плату (заробітна плата дорівнює 0 грн.), незалежно провадиться їм виплата нецільової благодійної (матеріальної) допомоги колишнім працедавцем, чи іншою особою - не працедавцем, в тому числі благодійною (неприбутковою) організацією, така допомога у визначеному у пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону розмірі сукупно на рік (у 2007 році - 740 грн.) не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб у джерела виплати. Сума перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставкою п. 7.1 ст. 7 Закону (15 % з 01.01.2007 р.).
Щодо застосування податкової соціальної пільги до виплат нецільової благодійної допомоги, то повідомляємо, що податкова соціальна пільга (ст. 6 Закону) застосовується лише до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата виключно за одним місцем його нарахування (виплати). Визначення поняття "заробітна плата" наведено у п. 1.1 та п. 1.3 "д" ст. 1 Закону.
До доходів, відмінних від заробітної плати, застосування податкової соціальної пільги для будь-якої пільгової категорії платників Законом не передбачено.
Відповідно до ст. 17 Закону особою, відповідальною за правильність нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб, є податковий агент, тому про всі випадки виплати нецільової благодійної (матеріальної) допомоги податковий агент (Національний банк України) повинен повідомити податковий орган у податковому розрахунку за формою N 1-ДФ.