25-10-2007

Анонс журналу «Вісник податкової служби України» № 40/2007 р.

Рубрика «Нове в законодавстві» містить оперативний огляд законодавчих та нормативно-правових актів з питань:
• Затверджено правила користування тепловою енергією;
• Відбір проб і зразків товарів для проведення досліджень митними лабораторіями;
• Контроль за операціями з дорогоцінними металлами і камінням;
• Подання вантажної митної декларації в електонному вигляді.

У рубриці «Роз'яснення ДПА України» друкується лист ДПА України № 21275/7/23-7017 «Про надання роз’яснення » щодо статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Визначення балансової вартості реалізованої частини будівлі, здійснення списання балансової вартості та нарахованого зносу на дату реалізації – відповіді на ці запитання читайте у статті Ганни Чернишової «Визначення балансової вартості будівлі у разі продажу частини її площі» у рубриці «Податковий та бухгалтерський облік».

Оподаткування прибутку підприємств
Консультують фахівці Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) ДПА України
Запитання-відповіді:
• Відрахування профспілкам на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу включаються до складу валових витрат у розмірах, установлених законодавством;
• У разі встановлення факту заниження податкового зобов’язання платником податку наявність переплати не впливає на його обов’язок щодо нарахування штрафу при самостійному виправленні помилки;
• Витрати на ліцензійне супроводження комп’ютерної програми включаються до складу валових витрат за умови наявності комп’ютера;
• Витрати, пов’язані з технічними та організаційними заходами щодо запобігання аваріям і катастрофам на родовищах солі, включаються до складу валових витрат;
• Облік витрат на підготовку проєкту шахти ліфта залежить від призначення будівлі.

Податок на додану вартість
Консультують фахівці Департаменту податку на додану вартість ДПА України
Запитання-відповіді:
• Суми процентів, нарахованих за процентними векселями, включаються до бази оподаткування ПДВ;
• Судоремонтні роботи на території України є об’єктом оподаткування ПДВ;
• База оподаткування дорівнює договірній вартості;
• Розподіл податкового кредиту при здійсненні оподатковуваних і звільнених від оподаткування операцій.

Плата за землю
• Віктор Фінашко «Особливості оподаткування земельних ділянок під торфорозробками».

Оподаткування фізичних осіб
Консультують фахівці Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПА України
Запитання-відповіді:
• Доходи, отримані від операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, не включаються до оподатковуваного доходу;
• При отримані спадщини 28.12.2006 р. ставка податку становить 13%;
• При продажу будинку із землею вони вважаються одним об’єктом оподаткування;
• Вартість харчування учачників спортивних заходів за рахунок бюджетних коштів не є об’єктом оподаткування;
• Довідка про доходи видається нерезиденту за місцем проживання;
• Транзитні кошти за договором комісії включаються до складу валового доходу (виручки);
• Виготовлення меблів з доставкою їх покупцю платником єдиного податку;
• Здійснення платником єдиного податку діяльності, не зазначеної у свідоцтві;
• Здійснення індивідувальної адвокатської діяльності;
• Суми ПДВ не включаються до валових витрат приватного підприємства.

Юридичні консультації
Консультують фахівці Юридичного департаменту ДПА України
Запитання-відповіді:
• Ідентифікаційні номери юридичних та фізичних осіб включаються до державних реєстрів;
• Фізичні особи через свої релігійні та інші переконання мають право відмовитися від ідентифікаційного номера, обліковуються за серією та номером паспорта;
• Перелік документів, що подає фізична особа до податкового органу при відмові від ідентифікаційного номера;
• Внесення відмітки про відмову від ідентифікаційного номера до паспорта – компетенція органів внутрішніх справ;
• Позиція судів різних інстанцій при розгляді справ щодо застосування механізму відмови фізичних осіб від ідентифікаційного номера;
• Міжнародний досвід обробки даних особистого характеру.