10-12-2007

Підсумки чергового етапу опитування платників податків

ДПА у Сумській області у ІV кварталі провела опитування платників податків про якість роботи державної податкової служби, про ступінь довіри до неї з боку населення, а також основних чинників, що негативно впливають на авторитет органів державної податкової служби.
Загалом опитано 1005 респондентів різних вікових категорій та соціальних груп. Серед них переважали громадяни, які мають вищу освіту –46% (середню освіту - 9%, середню спеціальну – 45%). В опитуванні брали участь службовці (24%), підприємці (56%), робітники (9%), пенсіонери (5%), військовослужбовці (1%) та студенти (4%).
Підсумки опитування свідчать, що 52% опитуваних громадян оцінюють діяльність органів державної податкової служби щодо налагодження партнерських відносин з платниками податків як “задовільну”, 33% - “добре”, 15% - “дуже добре”.
Відповідно до результатів опитування у 42% громадян іноді виникають окремі питання під час заповнення та надання податкової звітності, у 42 % опитуваних не виникає жодних проблем, проте у 7% постійно виникають проблеми під час виконання податкових зобов’язань. 8% респондентів зазначили, що з цими питаннями не стикаються.
На запитання: “Чи доводилося Вам у податкових органах спостерігати випадки неуважності, тяганини, грубощів, стояти в чергах?” - 78% опитуваних громадян відповіли, що ніколи; 13% зазначили, що іноді це з ними траплялося; 1% громадян відповіли, що досить часто, і 8% опитуваних не могли дати відповідь.
Відповідно до результатів опитування 79% платників податків вважають, що органи державної податкової служби своєчасно та якісно розглядають звернення громадян. Задовільно оцінюють рівень розгляду звернень громадян 2%. 3% були змушені звертатися повторно або за допомогою до органів ДПС вищого рівня. Щоправда, 16 % опитаних платників податків ніколи не зверталися до податкової служби.
Заслуговує на увагу запитання щодо рівня послуг з роз’яснення податкового законодавства, які надаються працівниками податкових органів. 74% громадян вважають, що послуги з роз’яснення податкового законодавства надаються завжди своєчасно та на високому професійному рівні, 16% громадян такі послуги задовольняють, 10% респондентів такими послугами не користуються.
У анкетах респонденти називали такі фактори, що негативно впливають на авторитет податкової служби: часті зміни у податковому законодавстві, відсутність Податкового кодексу, високі ставки податків, великий розмір штрафних санкцій.