14-12-2007

Змінено механізм індексації нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що Кабінет Міністрів України постановою від 14 листопада 2007 року №1317 "Про доповнення додатка 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” (далі – постанова Кабінету Міністрів України) змінив механізм індексації нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища. Цей механізм застосовуватиметься платниками при визначенні податкових зобов’язань зі збору за забруднення навколишнього природного середовища починаючи з 1 січня 2008 року.
Індексація нормативів збору буде здійснюватися за формулою:
Ні = Нп х І / 100, де Ні - проіндексований норматив збору у поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за 1 тонну (одну одиницю);
Нп - проіндексований норматив збору у попередньому році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за 1 тонну (одну одиницю);
І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.
Постановою Кабінету Міністрів України також врегульовано питання із заокругленням проіндексованих нормативів збору, а саме починаючи з 1 січня 2008 року таке заокруглення буде здійснюватися до двох десяткових знаків.
Одночасно, норма відносно не проведення індексації нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища, у разі якщо індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, залишається незмінною.
Заступник Голови Л.Є. Боєнко