27-12-2007

Оподаткування доходів, що сплачуються резидентом нерезиденту за договором перевезення (фрахту) здійсненими поза межами митної території України

Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Пунктом 1 ст. 10 Закону України „Про державну податкову службу в Україні” визначено, що основною функцією державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій є здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів).
Згідно з п.13.1 ст. 13 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” (далі – Закон №334/94-ВР), будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях) оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними цією статтею.
Підпунктом 1.21. Закону №334/94-ВР дано визначення доходів з джерелом їх походження з України. Це будь-які доходи, отримані резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їх діяльності на території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, сплачених резидентами України, доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до портів, розташованих в Україні, доходи від продажу нерухомого майна, розташованого в Україні, доходи, отримані у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України, а також доходи страховиків-резидентів від страхування ризиків страхувальників-резидентів за межами України, інші доходи від господарської діяльності на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо).
Так, господарським судом було задоволено позовні вимоги платника податків ВАТ „А” до ДПІ про визнання недійсними податкових повідомлень рішень з тих підстав, що послуги з перевезення вантажів були надані позивачу нерезидентом поза межами митної території України та території, яка знаходиться під контролем митних служб України.
Постановою апеляційного господарського суду постанову господарського суду скасовано та прийнято нову, якою позовні вимоги ДПІ задоволено в повному обсязі. Приймаючи зазначену постанову, суд виходив із наступного.
Підпунктом 1.35.1 ст.1 Закону №334/94ВР окремо визначено поняття фрахту.
Фрахт – винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цілей:
перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами;
перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом.
Відповідно до вимог пп. 1.35.2 ст.1 цього Закону доходи нерезидентів, отримані як фрахт, оподатковуються за правилами, визначеними пунктом 13.5 статті 13 цього Закону, а саме: „сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договором фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. Як висновок, сума фрахту оподатковується незалежно від здійснення нерезидентом діяльності саме на митній території України. Визначальним для оподаткування у спірній ситуації є власне доходи отримані нерезидентом, із джерелом їх походження з України. Податок 6 відсотків утримується за рахунок цих доходів. У відповідності з пп. 17.1.9. п. 17.1 ст.17 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” у разі коли платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів (продукції) або здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов'язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов'язковою передумовою такого продажу (відчуження) або виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми зобов'язання з такого податку, збору (обов'язкового платежу).
ВАТ „А” скориставшись правом касаційного оскарження подано касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України, ухвалою останнього касаційну скаргу ВАТ „А” до ДПІ залишено без задоволення, постанову апеляційного господарського суду залишено в силі.
Зокрема, судом касаційної інстанції зазначено „суд апеляційної інстанції прийшов до обґрунтованого висновку, що сума фрахту оподатковується незалежно від території здійснення нерезидентом цієї діяльності.
Визначальним для оподаткування у спірній ситуації є власне доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, в розумінні п. 13.1 ст.13 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”.
Отже, судові органи керуючись принципами законності, змагальності та рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом виносять законні і справедливі рішення. Відповідно до статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.